Op vrijdag 12 oktober j.l. is door wethouder Bert van Swam het PSO certificaat uitgereikt aan VAN RAAIJ groenverzorging uit Boven-Leeuwen. PSO staat voor Prestatieladder Sociaal Ondernemen. Al ruime tijd is ons bedrijf bezig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten integreren binnen onze organisatie. En dit met veel succes.

Het begint binnen VAN RAAIJ groenverzorging met het geven van kansen aan mensen. Daarnaast staat het investeren in een passende arbeidsplaats, begeleiding, ontwikkeling en waardering centraal binnen het sociaal ondernemen. Het succes wordt bewezen door het behalen van het PSO certificaat Trede 3, de hoogste trede op de sociale ladder. Daarnaast natuurlijk door de grote groep gemotiveerde medewerkers waarmee de meest uiteen lopende groenprojecten worden uitgevoerd!